Baz İstasyonu Kira Gelirinizi Tek Bir Sepete Mi Koyuyorsunuz?

Çeviren: Orçun Oruç

Binlerce yıl önce Sümerler’in finans sistemini ilk kez Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya’da faaliyete geçirmelerinden beridir “çeşitlendirme yapmak”, borç-alacak ve yatırım alanlarındaki yapı taşlarından biri olmaya devam etmektedir. Sümerler ellerinde fazla kalan tohumlarını, bölgedeki ya da bölge dışındaki tek bir çiftçiye borç olarak verip bu borcun geri gelmemesi riskini üstlenmek yerine, farklı farklı çok sayıda çiftçiye borç olarak vererek verdikleri borcun doğurduğu riski azaltmış olurlardı. Yani Sümerler bu şekilde ellerindeki tüm yumurtaları tek bir sepete koymamış olurlardı. Bugün bu prensip ta Sümerler’in döneminden binlerce yıl sonra bile önemini korumakta, hatta günümüz dünyasının baz istasyonu sözleşmelerinde bile yerini almaktadır.

Baz istasyonları da bir nevi birer sepet; kira gelirleriniz de yumurta gibidir. Birçok sayıda baz istasyonu değil de sadece bir baz istasyonunuz olduğunu düşündüğümüzde, aldığınız kira gelirlerinin, yani yumurtalarınızın sadece tek bir sepette yer aldığını söyleyebiliriz. GSM operatörünün ya da operatörlerinin baz istasyonunuzu farklı bir yerdeki başka bir mülke taşımaları, hatta yeni baz istasyonu teknolojileri sayesinde daha az sayıda baz istasyonu ile ihtiyaçlarını karşılamaları sonucunda sizin baz istasyonunuzu gereksiz görmeleri gibi pekçok etken, baz istasyonunuzun sökülmesine ve kira gelirinizi kaybetmenize yol açabilir. Yani tek bir sepetteki yumurtalarınız toptan kırılabilir. Bu durumu engellemenin en iyi yolu ise aldığınız kira gelirlerini farklı farklı sepetlere koymanızdır, yani “çeşitlendirme”nizdir.

Daha fazla oku…

Baz İstasyonu Kira Sözleşmelerindeki Önemli Maddeler ile İlgili Açıklamalar

KİRA SÖZLEŞMESİ TERİMLERİ
Mülkünde baz istasyonu bulunan bir mülk sahibi olarak GSM operatörü ile imzaladığınız kira sözleşmenizin yapısını ve içerdiği terimleri anlamanız önemli bir husustur. Bu yazımızda her ne kadar kira sözleşmesi terimlerini tamamen kapsayamasak da sözleşmelerde genellikle bulunan terim ve maddeleri açıklamaya çalışacağız. Binlerce baz istasyonu kira sözleşmesini görüp değerlendirmiş bir ekip olarak bazı terim ve hususların hemen hemen bütün kira sözleşmelerinde yer aldığını bilmekteyiz: Opsiyon, İrtifak Hakkı, Kullanım Amacı, Sözleşme Süresi, Sözleşmenin Fesih (Sona Erme) Halleri, Kira Bedeli ve Ödeme Şekli, Vergi ve Mali Yükümlülükler, Enerji Alımı ve Ödemeleri, Zarar Kefaleti ve Güvencesi, Devir ve Alt Kiracıya Kiralama, İptidai (İlk) İtiraz Hakkı

OPSİYON
Baz istasyonu kira sözleşmeleri genellikle, kiracı GSM operatörüne bir ön değerlendirme çalışması yapması için belli bir süre tanır. Bu süreye de “opsiyon” ya da “opsiyon periyodu” adı verilir. Bu süreçte baz istasyonunun kurulması planlanan mülk ve alan, kiracı GSM operatörünce değerlendirmeye alınır ve değerlendirme olumlu sonuçlanırsa kurulum ( operatör tarafından süresi belirlenir ) gerçekleştikten sonra ilgili sözleşmenin hükümlerindeki kira bedeli mülk sahibine ödenir ve kira ödemesi tarihi, kira başlangıç tarihi olarak kayıtlara geçmektedir. Bu noktada mülk sahibi, ilgili kira sözleşmesine bağlı kalacağını taahhüt eder ve baz istasyonunun kurulacağı alanın tam kullanım hakkını GSM operatörüne verir.

Daha fazla oku…

Mikro Baz İstasyonları: Mobil İletişimde Atılan Büyük Adım

Yazan: Monike Ferreira
Çeviren: Orçun Oruç

Mobil data trafiğindeki aşırı artış, GSM operatörlerini yeni çözümler üretmeye itiyor. GSM operatörleri, kısa ve uzun vadedeki data trafiği baskısını azaltmada yeni stratejiler üzerine yoğunlaşmaktalar. Hali hazırda kurulu kule ve çatı türü geleneksel baz istasyonları, yoğun mobil data talebini karşılamakta yetersiz kalıyor. GSM operatörleri, geleneksel baz istasyonlarından daha fazla sayıda kurmanın da akıllıca olmadığının farkındalar. Çünkü geleneksel baz istasyonları fiziksel olarak çok geniş yer kaplamanın yanı sıra, yüksek inşa ve bakım külfetlerini de beraberinde getirmektedir. GSM operatörlerinin bu külfetleri aşmasında “mikro baz istasyonu teknolojisi” tek başına bir çözüm yolu olabilir.

Daha fazla oku…

Bugünün 1 Lirası, Yarının 1 Lirası’ndan Daha Değerlidir – Paranın Zaman Yönünden Finansal Değeri

Paranın bugünkü değeri, size satın alabilecekleri bakımından yarınki değerinden çok daha yüksektir. 1987 yılında 1 kg. kırmızı eti 7 TL’ye almaya gitmek için kullandığınız arabanıza litresi 2,66 TL’lik benzin koyuyordunuz. Bugün ise kırmızı etin kilosu 20 TL üzerinde iken benzinin litresi ise ortalama 4,52 TL. Bu durum için yüksek enflasyona teşekkür edebilirsiniz (!).

Yükselen fiyatlardan ötürü sadece enflasyonu sorumlu tutmak ne kadar doğrudur? Bugünkü emlak, benzin, gıda vb. unsurların maliyetlerinin geçen yıllara oranla daha yüksek olmasında pekçok etken rol oynar: popülerlik, dünyadaki gelişmeler, azalan kaynaklar, doğal olaylar, teknoloji gibi.

Daha fazla oku…

4G ve 4G LTE Teknolojileri ve GSM Ağına Etkileri

Artan mobil hızla beraber, mobil telefonunuzdan internete bağlanmak, ev bilgisayarınızdan bağlanmaya kıyasla daha rahat ve hatta bazen daha hızlı olmaktadır. GSM teknolojisi, herşeyi her yerden yapabileceğimiz yeni “mobil yaşam tarzı”nı beraberinde getiriyor.

Son birkaç yıldır akıllı telefon kullanımı yükseliş göstermekte. Yetişkin insanların %80’i en az bir akıllı telefona sahip ve günde yaklaşık 11 saati elektronik medya ile harcamakta. Mobil ağda genişleme olmaması, bağlantı hızında düşmeler mobil bağlantımızı etkileyebilmektedir. Hepimizin ortak kanaate varabileceği gibi, bir internet sayfasını açarken ya da bir video izlerken datanın çalışmaması bıkkınlık verebiliyor. Hepimizin, internet bağlantısının daha hızlı olmasına ihtiyacı var. 3G teknolojisi ve mobil data kullanımının devreye girmesi ile birlikte hepimizin hayatları değişti. 4G ve hatta ileride 4G LTE teknolojisinin devreye girmesi ile hayat daha da güzel olacak. Pekiyi, 4G ve hatta 4G LTE teknolojilerini bu kadar iyi yapan nedir?

Daha fazla oku…

Küresel Fırtınaya Rağmen İstikrar – Finansal, Ekonomik Ve Politik Çalkantıların Olduğu Bu Zamanda, Baz İstasyonu Kira Ön Ödemelerinin GSM Operatörlerine Ve Baz İstasyonu Sahiplerine Sağladığı Yararlar

Tercüme Eden: Orçun Oruç

Dünyamız son yıllarda birçok finansal, ekonomik ve politik çalkantıların rüzgarından etkilenmekte. Neredeyse her yeni gün, Avrupa ve bütün dünyada yeni bir “çalkantı” haber manşeti beraberinde getiriyor.

“Avrupa Merkez Bankası, Yunanistan’ın Eurozone’dan ayrılmasından çekiniyor.” – Reuters, 20 Nisan 2015
“Telefonica-Almanya, maliyetlerde tasarruf sağlamak için tam-zamanlı çalışanlarının %18’ini işten çıkaracak.” – Reuters, 24 Şubat 2015
“Nükleer Hayalet Geri Döndü: Günümüzdeki savaş tehdidi, Soğuk Savaş dönemindekinden çok daha yüksek.” – Der Spiegel, 13 Şubat 2015

Dünya genelindeki küresel çalkantıları göz ardı etmeyi göze alamazsınız. Bu yüzden, GSM operatörü bir firmada çalışan, tecrübeli bir yönetici olan size bu çalkantılar ne ifade ediyor? Ya da mülkünde baz istasyonu bulunan bir mülk sahibi olan sizin için bütün bunların anlamı nedir?

Kriz ve çalkantıların olduğu dönemlerde istikrarın değeri artar. Bunu hepimiz içgüdüsel olarak zaten biliyoruz. Black Scholes ve diğer modelleri oluşturan Opsiyon Fiyatlandırma Teorisi, bizlere çalkantıları da fiyatlandırmayı mümkün kılmıştır. Karmaşık çözüm yolları arasında kaybolmadan, basit yaklaşım der ki: “çalkantılar ve belirsizlik arttıkça, finansal araçların (örneğin opsiyonlar) da maliyetleri büyük ölçüde artar”. Bir başka deyişle “çalkantılar artarsa istikrarın değeri yükselir”.

Daha fazla oku…