Baz İstasyonu Kira Ön Ödemesi Nedir?

GSM operatörleri baz istasyonlarını genelde kendilerine ait olmayan mülklerde kurarlar ve bu yüzden de ekipmanlarının kurulacağı mülkün sahibiyle bir baz istasyonu kira anlaşması yaparlar. GSM operatörü, mülke sahip olmaksızın ağını oluşturabilmesi sebebiyle fayda elde eder, mülk sahibi de kira sözleşmesinde tanımlanan şekilde kiradan faydalanır.

Baz istasyonu kira ön ödemesi, GSM operatöründen alınacak olan kiranın alınma hakkı karşılığında yapılan toplu bir ödemedir. Hiçbir şekilde mülkün sahipliğini veya operatörün kira anlaşması dâhilindeki haklarını etkilemez.

Emlak işlemlerine benzer şekilde, baz istasyonu kira ön ödemesinin özel koşulları da tapu dairesinde tescil edilen sözleşmede belirlenmiş olur. Bu şekilde ön ödeme anlaşmamız, mülk el değiştirirse veya GSM operatörü gelecekte bir gün baz istasyonunu sökmeye karar verirse, herkesin hakkını güvence altına alır.

Baz istasyonunun konum, ön ödeme konusunda önemli bir husus, ancak süreçte başka pek çok değişken ve risk faktörü bulunuyor. Baz istasyonu kira anlaşmasındaki koşullar, geçerli faiz oranları, mülkte bulunan operatör(ler), paranın zaman değeri ve tabii ki kira, bir baz istasyonunun gelecekteki potansiyel kirasının değeri belirlenirken dikkate alınması gereken noktalardan sadece birkaçı.
 

 

Başlık: Baz İstasyonu Kira Ön Ödemesi Nedir?
Güncellenmiş: Şubat 10th, 2023
Yazar: IAI