Mikro Baz İstasyonları: Mobil İletişimde Atılan Büyük Adım

Yazan: Monike Ferreira
Çeviren: Orçun Oruç

Mobil data trafiğindeki aşırı artış, GSM operatörlerini yeni çözümler üretmeye itiyor. GSM operatörleri, kısa ve uzun vadedeki data trafiği baskısını azaltmada yeni stratejiler üzerine yoğunlaşmaktalar. Hali hazırda kurulu kule ve çatı türü geleneksel baz istasyonları, yoğun mobil data talebini karşılamakta yetersiz kalıyor. GSM operatörleri, geleneksel baz istasyonlarından daha fazla sayıda kurmanın da akıllıca olmadığının farkındalar. Çünkü geleneksel baz istasyonları fiziksel olarak çok geniş yer kaplamanın yanı sıra, yüksek inşa ve bakım külfetlerini de beraberinde getirmektedir. GSM operatörlerinin bu külfetleri aşmasında “mikro baz istasyonu teknolojisi” tek başına bir çözüm yolu olabilir.

Küçük fiziki yapısı ile mikro baz istasyonları (smallcell, PICO vb.), çatı ve kule tipi geleneksel baz istasyonlarına oranla daha yüksek mobil data trafik kapasitesini taşıyabiliyor. Şehirsel alanlarda 10 metreyi, kırsal alanlarda da 2 kilometreyi bulabilen iletim uzaklığını yakalayabiliyor. Şimdilik ana iletim aracı haline gelmemiş olan mikro baz istasyonları, yüksek orandaki mobil data iletimini sağlamada güvenilirlik, az masraf ve kurulum kolaylığı sağlıyor. Bütün avantajları ile mikro baz istasyonları hızlı bir yükseliş yakalamış durumda.

Kutu şeklindeki görünüşü ile dikkat çekmeyen mikro baz istasyonları, kurulum rahatlığı ile sokak lambalarına, elektrik ve telefon direklerine, reklam panolarına ve bina içlerine rahatlıkla monte edilebiliyor. Bu yeni baz istasyonu teknolojisi, yüksek data dağıtım kapasitesi ile mobil telefon kullanıcılarına kapsama alanı ve hız anlamında avantajlar getirse de, kule ve çatı tipi geleneksel baz istasyonu sahiplerini de finansal anlamda tehdit teşkil etmekte. GSM operatörleri, mobil ağlarında mikro baz istasyonlarına ağırlık vermeye başladıklarında, kule ve çatı türü baz istasyonlarını devre dışı bırakacak ve bunun sonucunda da işletim masraflarından tasarruf sağlayabileceklerdir. Bir başka deyişle, mikro baz istasyonu kurulan muhitlerde çatı ve kule türü baz istasyonları ile kapsama alanı yönünden bir çakışma olduğunda, GSM operatörleri bu eski tür baz istasyonlarını “gereksiz” olarak değerlendirip sökebileceklerdir.

Mülklerinde eski tür çatı ve kule tipi baz istasyonları bulunan mülk sahipleri, yeni teknolojinin getirdiği riskleri iyi anlamak zorundadırlar.

GSM operatörlerinin mikro baz istasyonu teknolojisini tercih etmesinin 3 ana nedeni şu şekildedir:

  1. Akıllı telefon kullanıcıları data yükleme ve indirmede daha yüksek hızdan yararlanabilecekler.
  2. Mikro baz istasyonları, fiziksel müdahalelere karşı kule ve çatı türü olan baz istasyonlarına oranla daha güvenlidir.
  3. Mikro baz istasyonları kurulum ve bakım maliyetleri bazında kule ve çatı türü geleneksel baz istasyonlarına nazaran daha tasarrufludur.

Kaynaklar:

| www.ruckuswireless.com | www.telecoms.com | www.verizonwireless.com

Başlık: Mikro Baz İstasyonları: Mobil İletişimde Atılan Büyük Adım
Güncellenmiş: Şubat 1st, 2016
Yazar: IAI
« Blog'a Dön